Nadzwyczajne Walne Zebranie

Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet.

Zebranie odbędzie się 30 grudnia 2019 roku o godz.17.00  w hostelu artystycznym HART, przy ul. Rydgiera 25a we Wrocławiu. Udział w zebraniu z głosem stanowiącym mogą wziąć wszystkie członkinie i członkowie SDKK, którzy opłacili składki członkowskie zgodnie ze statutem i uchwałą nr 9 zarządu SDKK z dnia 28-06-2015. Składka wynosi 50 zł rocznie.

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

2. Wybór przewodniczącej/przewodniczącego i protokolantki/protokolanta.

3. Sprawdzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawomocności obrad przez przewodniczącą/przewodniczącego.

5. Zatwierdzenie regulaminu obrad.

6. Powołanie komisji skrutacyjnej.

7. Powołanie komisji wnioskowej.

8. Wniosek o odwołanie Prezeski Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet z funkcji i uzasadnienie wniosku.

9. Dyskusja nad wnioskiem.

10. Głosowanie nad wnioskiem.

11. Wolne wnioski.

12. Dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestniczki/uczestników.

13. Zatwierdzenie zmian personalnych w zarządzie i komisji rewizyjnej w przypadku odwołania Prezeski z zajmowanego stanowiska.

14. Przyjęcie uchwały Walnego Nadzwyczajnego Zebrania.

15. Sprawy różne i podziękowania.

16. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *