Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet

Celem naszego stowarzyszenia jest aktywizacja społeczna i polityczna mieszkanek Dolnego Śląska. Nie jesteśmy związane z żadną instytucją ani partią polityczną. Łączy nas dążenie do realizacji postulatów, wśród których najważniejsze to przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet, wyrównywanie dysproporcji płacowych, zmiana polityki prorodzinnej czy ochrona kobiet i dzieci przed przemocą. Inspiruje nas Kongres Kobiet – społeczna inicjatywa zrzeszająca organizacje pozarządowe i osoby indywidualne z całego kraju, o różnych poglądach, z różnych środowisk, które łączy wspólny cel.

PREZESKA ZARZĄDU 2019-2020

KLR

KATARZYNA LUBINIECKA-RÓŻYŁO

Feministka, rzeczniczka pełnego, realnego równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Aktywnie zwalcza wszelkie przejawy dyskryminacji. Z wykształcenia filolożka polska, ukończyła Uniwersytet Wrocławski. Brała udział w zajęciach Podyplomowych Studiów Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki IBL Polskiej Akademii Nauk.

Od jesieni 2015 roku, do stycznia 2019 była Koordynatorką ds. Równego Traktowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Dzięki jej staraniom Marszałek Województwa Dolnośląskiego, jako pierwszy marszałek w kraju, przyjął Kartę Różnorodności. Jest inicjatorką i autorka rezolucji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, ustanawiającej rok 2018 Dolnośląskim Rokiem Praw Kobiet, którym województwo uczciło 100-lecie wywalczenia sobie przez Polki praw wyborczych.

ZARZĄD 2019-2020

Katarzyna Lubiniecka-Różyło – prezeska

Joanna Stańczyk - wiceprezeska

Jolanta Syposz-Wojtkowiak - wiceprezeska

Martyna Wilk - sekretarz

Marzanna Łukaszewicz – skarbniczka

sdkkzarzad-p

PREZESKA ZARZĄD 2018-2019

IRENA KAMIŃSKA

Regionalna Pełnomocniczka Kongresu Kobiet we Wrocławiu. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z tytułem mgr inż. technologii żywności.
Działa społecznie na rzecz praw kobiet od 2007 roku, współpracując z licznymi organizacjami, w kraju i za granicą, dla których ważna jest sprawiedliwość społeczna oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego.
Uważa, że kluczem do poprawy sytuacji kobiet w społeczeństwie jest wzmacnianie ich poczucia własnej wartości i niezależności.
Preferuje partnerski model rodziny, ze względu na dobro wszystkich jej członków. Zwiększenie obecności kobiet w polityce uważa za niezbędne dla rozwoju Polski.
Prywatnie mama dorosłej córki, joginka, miłośniczka dobrej literatury o tematyce społecznej, politycznej i psychologicznej.

ZARZĄD 2018-2019

Irena Kamińska – prezeska

Monika Szymańska - wiceprezeska

Jolanta Syposz-Wojtkowiak - wiceprezeska

Agnieszka Kubit - sekretarz

Jadwiga Gałęcka – skarbniczka

zarzad-2018

ZARZĄD 2016-2017

Irena Kamińska – prezeska

Monika Szymańska - wiceprezeska

Jolanta Wener - wiceprezeska

Agnieszka Kubit - sekretarz

Jadwiga Gałęcka – skarbniczka

22136954_1458402330941612_7323145340242742865_o

ZARZĄD 2015-2016

Irena Kamińska – prezeska

Monika Szymańska - wiceprezeska

Elżbieta Polewska - wiceprezeska

Elżbieta Koszałka - sekretarz

Jadwiga Gałęcka – skarbniczka

Rada Programowa

 • Izabela Beno
 • Renata Berdowicz
 • Irena Kamińska
 • Joanna Kania
 • Elżbieta Klimek-Dominiak
 • Elżbieta Koszałka
 • Sebastian Kotlarz
 • Teresa Kupczyk
 • Katarzyna Lubiniecka
 • Małgorzata Marszałek
 • Mira Nikodemska
 • Mirosława Nowak-Dziemianowicz
 • Elżbieta Polewska
 • Wioletta Samborska
 • Dorota Stawarz
 • Monika Szymańska
 • Joanna Uryn
 • Teresa Wincek

Chcesz do nas dołączyć?

Składka członkowska wynosi 50 zł rocznie.