Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet

Celem naszego stowarzyszenia jest aktywizacja społeczna i polityczna mieszkanek Dolnego Śląska. Nie jesteśmy związane z żadną instytucją ani partią polityczną. Łączy nas dążenie do realizacji postulatów, wśród których najważniejsze to przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet, wyrównywanie dysproporcji płacowych, zmiana polityki prorodzinnej czy ochrona kobiet i dzieci przed przemocą. Inspiruje nas Kongres Kobiet – społeczna inicjatywa zrzeszająca organizacje pozarządowe i osoby indywidualne z całego kraju, o różnych poglądach, z różnych środowisk, które łączy wspólny cel.

ZARZĄD 2020

zarzad2020

Decyzją Zarządu w ramach trwania kadencji zmienił się skład Zarządu naszego stowarzyszenia. Reprezentują nas:

Joanna Stańczyk - Prezeska
Magdalena Rozwadowska - Wiceprezeska
Jolanta Niezgodzka - Wiceprezeska
Jolanta Kowalska - Sekretarzyni
Marzanna Łukaszewicz - Skarbniczka

Decyzją Walnego Zebrania zmienił się skład Zarządu naszego stowarzyszenia. Od dnia 26.06.2021 reprezentują nas:

Jolanta Syposz-Wojtkowiak - Prezeska
Joanna Stańczyk - Wiceprezeska
Jolanta Niezgodzka - Wiceprezeska
Marzanna Łukaszewicz - Sekretarzyni
Katarzyna Danielewska-Drzazga - Skarbniczka

Decyzją Walnego Zebrania zmienił się skład Zarządu naszego stowarzyszenia. Od dnia 30.12.2019 reprezentują nas:

Jolanta Syposz-Wojtkowiak - Prezeska
Joanna Stańczyk - Wiceprezeska
Jolanta Niezgodzka - Wiceprezeska
Marzanna Łukaszewicz - Sekretarzyni
Bożena Powaga - Skarbniczka

PREZESKA ZARZĄDU 2020

mystery-look-incep

JOLANTA SYPOSZ-WOJTKOWIAK

Feministka, działającą w SDKK od 2015 roku.
Swoje zainteresowania społeczne koncentruje na prawach człowieka, w tym kobiet, walce z przejawami dyskryminacji i przemocy oraz walce o równouprawnienie na różnych płaszczyznach życia.
Ochrona praw zwierząt i walka o środowisko naturalne jest również jednym z jej podstawowych celów.
Walcząca ze stereotypami.
Jej zdaniem edukacja jest kluczowym elementem prowadzącym do wychowania społeczeństwa demokratycznego,
praworządnego i świadomego.
Absolwentka Uniwerstetu Medycznego we Wrocławiu, od 30 lat czynna zawodowo stomatolożka.
Wspierana, w życiu przez dwóch wspaniałych mężczyzn męża i dorosłego syna.
Jej celem jest dążenie do tego, aby wszyscy ludzie mieli równe prawa bez względu na to jaką mają płeć, wyznanie, orientację seksualną, gdzie się urodzili, jak wyglądają, czy jaki mają status majątkowy.

PREZESKA ZARZĄDU 2019

KLR

KATARZYNA LUBINIECKA-RÓŻYŁO

Feministka, rzeczniczka pełnego, realnego równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Aktywnie zwalcza wszelkie przejawy dyskryminacji. Z wykształcenia filolożka polska, ukończyła Uniwersytet Wrocławski. Brała udział w zajęciach Podyplomowych Studiów Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki IBL Polskiej Akademii Nauk.

Od jesieni 2015 roku, do stycznia 2019 była Koordynatorką ds. Równego Traktowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Dzięki jej staraniom Marszałek Województwa Dolnośląskiego, jako pierwszy marszałek w kraju, przyjął Kartę Różnorodności. Jest inicjatorką i autorka rezolucji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, ustanawiającej rok 2018 Dolnośląskim Rokiem Praw Kobiet, którym województwo uczciło 100-lecie wywalczenia sobie przez Polki praw wyborczych.

ZARZĄD 2019

Katarzyna Lubiniecka-Różyło – prezeska

Joanna Stańczyk - wiceprezeska

Jolanta Syposz-Wojtkowiak - wiceprezeska

Martyna Wilk - sekretarz

Marzanna Łukaszewicz – skarbniczka

sdkkzarzad-p

PREZESKA ZARZĄD 2018-2019

IRENA KAMIŃSKA

Regionalna Pełnomocniczka Kongresu Kobiet we Wrocławiu. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z tytułem mgr inż. technologii żywności.
Działa społecznie na rzecz praw kobiet od 2007 roku, współpracując z licznymi organizacjami, w kraju i za granicą, dla których ważna jest sprawiedliwość społeczna oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego.
Uważa, że kluczem do poprawy sytuacji kobiet w społeczeństwie jest wzmacnianie ich poczucia własnej wartości i niezależności.
Preferuje partnerski model rodziny, ze względu na dobro wszystkich jej członków. Zwiększenie obecności kobiet w polityce uważa za niezbędne dla rozwoju Polski.
Prywatnie mama dorosłej córki, joginka, miłośniczka dobrej literatury o tematyce społecznej, politycznej i psychologicznej.

ZARZĄD 2018-2019

Irena Kamińska – prezeska

Monika Szymańska - wiceprezeska

Jolanta Syposz-Wojtkowiak - wiceprezeska

Agnieszka Kubit - sekretarz

Jadwiga Gałęcka – skarbniczka

zarzad-2018

ZARZĄD 2016-2017

Irena Kamińska – prezeska

Monika Szymańska - wiceprezeska

Jolanta Wener - wiceprezeska

Agnieszka Kubit - sekretarz

Jadwiga Gałęcka – skarbniczka

22136954_1458402330941612_7323145340242742865_o

ZARZĄD 2015-2016

Irena Kamińska – prezeska

Monika Szymańska - wiceprezeska

Elżbieta Polewska - wiceprezeska

Elżbieta Koszałka - sekretarz

Jadwiga Gałęcka – skarbniczka

Rada Programowa

 • Izabela Beno
 • Renata Berdowicz
 • Irena Kamińska
 • Joanna Kania
 • Elżbieta Klimek-Dominiak
 • Elżbieta Koszałka
 • Sebastian Kotlarz
 • Teresa Kupczyk
 • Katarzyna Lubiniecka
 • Małgorzata Marszałek
 • Mira Nikodemska
 • Mirosława Nowak-Dziemianowicz
 • Elżbieta Polewska
 • Wioletta Samborska
 • Dorota Stawarz
 • Monika Szymańska
 • Joanna Uryn
 • Teresa Wincek

Chcesz do nas dołączyć?

Składka członkowska wynosi 50 zł rocznie.