Nasze prawa, nasza sprawa!

W partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada rozpoczynamy realizację projektu „Nasze Prawa Nasza Sprawa!”

Naszym celem jest objęcie pomocą prawną i wsparcie w oddolnym organizowaniu się migrantów i migrantek na Dolnym Śląsku oraz wzmocnienie ich w kontaktach z instytucjami państwowymi i samorządowymi.

Projekt Mam głos, Mam moc!

Celem projektu Mam głos, mam moc! jest zwiększenie obywatelskiego zaangażowanie kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem ich udziału w deliberacji publicznej, podejmowaniu decyzji politycznych i monitorowaniu procesów politycznych. Chcemy zwiększać partycypację publiczną kobiet poprzez podnoszenie świadomości i kampanie edukacyjne.

W ramach projektu wzmacniamy i budujemy kuźnię silnych i sprawczych liderek społeczeństwa obywatelskiego. Liderki wprowadzają w swoich społecznościach zmianę, polegającą na powołaniu Rad Kobiet (społecznych ciał doradczych przy jednostkach samorządu terytorialnego, które składają się wyłącznie z kobiet). Dzięki projektowi włączamy w działania partycypacyjne grono silnych, zaangażowanych i aktywnych liderek, które będą niosły zmiany. Tworzymy sieć siostrzeńskiego wsparcia i budzimy potencjał dolnoślązaczek.

Projekt finansowany z German Marshall Fund of the United States

Walne Zebranie Stowarzyszenia - czerwiec 2024!

W imieniu Zarządu SDKK uprzejmie zapraszamy w dniu 24.06.2024 r. o godzinie 17:00 na Walne Sprawozdawcze Zebranie Stowarzyszenia "Dolnośląski Kongres Kobiet ", które odbędzie się w  Barze "Barbarka" na Wyspie Słodowej (wejście od strony Dubois) we Wrocławiu.

Walne Zebranie Stowarzyszenia - czerwiec 2023!

W imieniu Zarządu SDKK uprzejmie zapraszamy w dniu 25.06.2023 r. o godzinie 12:00 na Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Stowarzyszenia "Dolnośląski Kongres Kobiet ", które odbędzie się w  Barze "Barbarka" na Wyspie Słodowej (wejście od strony Dubois) we Wrocławiu.

Walne Zebranie Stowarzyszenia - czerwiec 2021!

W imieniu Zarządu SDKK uprzejmie zapraszamy w dniu 26.06.2021 r. o godzinie 12:00 na Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Stowarzyszenia "Dolnośląski Kongres Kobiet ", które odbędzie się w  Barze "Barbarka" na Wyspie Słodowej (wejście od strony Dubois) we Wrocławiu.

Projekt Różowa Skrzyneczka.

Udało się, startujemy! 100 różowych skrzyneczek wypełnionych podpaskami trafi lada moment do 100 szkół z Dolnego Śląska. Czytaj więcej.

Kliknij i zobacz, jak rozwija się nasz projekt realizowany wspólnie z Kulczyk Foundation.

Walne Zebranie Stowarzyszenia - czerwiec 2020!

W imieniu Zarządu SDKK uprzejmie zapraszamy w dniu 23.06.2020 r. o godzinie 18:00 na Walne Sprawozdawcze Zebranie Stowarzyszenia "Dolnośląski Kongres Kobiet ", które odbędzie się w  Barze "Barbarka" na Wyspie Słodowej (wejście od strony Dubois) we Wrocławiu.

Walne Zebranie Stowarzyszenia - odwołane!

Zarząd ODWOŁUJE zaplanowane na dzień 21.03.2020 r. o godzinie 11:00 na Walne Zebranie Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet.

Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet.

Zebranie odbędzie się 30 grudnia 2019 roku o godz.17.00  w hostelu artystycznym HART, przy ul. Rydgiera 25a we Wrocławiu. Czytaj więcej.

XI Kongres Kobiet

Uczestniczyłyśmy w XI Kongresie, który przebiegał pod hasłem „Wybory kobiet: równość, ekologia, demokracja”. Poznaj postulaty Kongresu.

Stanowisko w sprawie Strajku Nauczycieli

Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet wyraża pełne poparcie dla postulatów wysuwanych obecnie przez nauczycielki i nauczycieli. Uważamy, że osoby uczące nasze dzieci powinny wreszcie godziwie zarabiać, gdyż jest to podstawowy warunek do zapewnienia  edukacji na odpowiednio wysokim poziomie. Kliknij, aby poznać całość naszego stanowiska.

Zapraszamy na Zebranie Walne.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet odbędzie się 16 lutego 2019 r.

8 MARCA

#JesteśmyWszędzie - Międzynarodowy Strajk Kobiet // WROCŁAW
Zapraszamy - świętujmy wspólnie prawa kobiet.

Nie ma demokracji bez praw kobiet!

Celem naszego stowarzyszenia jest aktywizacja społeczna i polityczna mieszkanek Dolnego Śląska. Nie jesteśmy związane z żadną instytucją ani partią polityczną.

NASZE DĄŻENIA

rk-logo-center

Ratujmy Kobiety
 

SDKK popiera inicjatywę ustawodawczą Ratujmy Kobiety.

22179885_1458343384280840_2567010794259810103_o

IX Kongres Kobiet w Poznaniu

Chcemy być wolne i równe w demokratycznej Polsce, która jest częścią solidarnej Europy!
22264643_1459323990849446_1765229658_n

III Dolnośląski Kongres Kobiet

Serdecznie zapraszamy na III Dolnośląski Kongres Kobiet, który odbędzie się we Wrocławiu, w sobotę 18 listopada 2017, w Dolnośląskim Centrum Filmowym (ul. Piłsudskiego 64 a).

Działanie jest proste!

Inspiruje nas Kongres Kobiet – społeczna inicjatywa zrzeszająca organizacje pozarządowe i osoby indywidualne z całego kraju, o różnych poglądach, z różnych środowisk, które łączy wspólny cel.

zen-bottom-logoStowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet 
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

Zapisz się do newslettera, aby zawsze wiedzieć co się dzieje