W partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada rozpoczynamy realizację projektu „Nasze Prawa Nasza Sprawa!”

Naszym celem jest objęcie pomocą prawną i wsparcie w oddolnym organizowaniu się migrantów i migrantek na Dolnym Śląsku oraz wzmocnienie ich w kontaktach z instytucjami państwowymi i samorządowymi.

Projekt realizowany jest w powiatach oławskim, oleśnickim i dzierżoniowskim oraz w mieście Wałbrzych, gdzie zaplanowałyśmy:

bezpłatne poradnictwo prawne dla migrantek i migrantów
szkolenia z podstaw prawa migracyjnego i przeciwdziałania przemocy motywowanej uprzedzeniami dla lokalnych liderek i liderów zatrudnionych w projekcie oraz innych chętnych osób związanych ze środowiskiem migrantek / migrantów na danym obszarze
szkolenia antydyskryminacyjne i podnoszące kompetencje międzykulturowe dla kadry pedagogicznej w powiatach objętych projektem
szkolenia z zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych, aktywizmu obywatelskiego, funkcjonowania Jednostek Samorządu Terytorialnego skierowane do społeczności migranckich i aktywistek / aktywistów
kampanię społeczną o tematyce praw migrantów i migrantek, którą przeprowadzimy zarówno w social mediach jak i w mediach lokalnych.
W ramach projektu powstanie raport, w którym pokażemy potrzeby i trudności osób ze społeczności migranckich zidentyfikowane w danym regionie. Zaproponujemy także rozwiązania oraz dobre praktyki w zakresie wspierania adaptacji cudzoziemek i cudzoziemców. Raport będziemy prezentować i omawiać podczas spotkań z przedstawicielkami / przedstawicielami samorządów lokalnych.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Kwota dotacji: 101 390,39 euro