Stanowisko w sprawie Strajku Nauczycieli.

Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet wyraża pełne poparcie dla postulatów wysuwanych obecnie przez nauczycielki i nauczycieli. Uważamy, że osoby uczące nasze dzieci powinny wreszcie godziwie zarabiać, gdyż jest to podstawowy warunek do zapewnienia  edukacji na odpowiednio wysokim poziomie.
Dlatego popieramy strajk zaplanowany przez nauczycielskie związki zawodowe.
Jako Stowarzyszenie, którego głównym celem jest pełne, realne równouprawnienie kobiet i mężczyzn w Polsce, ze smutkiem obserwujemy, że zawody, w których przeważają kobiety, wciąż są zawodami, w których zarabia się najmniej.  To zjawisko dotyczy także pracy w polskich placówkach edukacyjnych. Rozumiemy żal i rozgoryczenie pracownic i pracowników oświaty, także jako matki dzieci uczących się w polskich szkołach i przedszkolach.
Nie będzie pełnego równouprawnienia kobiet w kraju, w którym nie ceni się ich pracy i odpowiednio nie wynagradza.
Od początku nie zgadzamy się z wprowadzeniem pseudoreformy w polskiej oświacie. PiS, rękami ministry Anny Zalewskiej, doprowadził do sytuacji permanentnego bałaganu w szkołach. Zlikwidowane zostały gimnazja, których pozytywny wpływ na poziom edukacji potwierdziły badania, a pracujące w nich nauczycielki i nauczycieli pozostawiono w sytuacji samotnego poszukiwania nowych miejsc pracy.
Absolutnym skandalem jest skomasowanie w tym roku dwóch roczników uczennic i uczniów, w wyniku czego część z nich nie dostanie się do wymarzonych szkół średnich, co wpłynie negatywnie na całe ich życie.
Polska szkoła stała się miejscem walki politycznej, a dzieci – jej zakładnikami.
Nie zgadzamy się na to!
Nie zgadzamy się na szczucie innych grup naszego, już i tak skłóconego społeczeństwa, na nauczycielki i nauczycieli.
Nie zgadzamy się na szantaż psychiczny stosowany przez rząd w stosunku do pracownic i pracowników oświaty.
Nauczycielki i nauczyciele, jesteśmy z Wami!
Zarząd Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet
Wrocław, 7 kwietnia 2019 r.
50050992_794089584258492_8372075356617703424_n