Bądź kobietą aktywną!

Działaj w Radach Kobiet! 

O projekcie Mam głos, Mam moc.

Celem projektu jest zwiększenie obywatelskiego zaangażowanie kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem ich udziału w deliberacji publicznej, podejmowaniu decyzji politycznych i monitorowaniu procesów politycznych. Chcemy zwiększać partycypację publiczną kobiet poprzez podnoszenie świadomości i kampanie edukacyjne.

W ramach projektu wzmacniamy i budujemy kuźnię silnych i sprawczych liderek społeczeństwa obywatelskiego. Liderki wprowadzają w swoich społecznościach zmianę, polegającą na powołaniu Rad Kobiet (społecznych ciał doradczych przy jednostkach samorządu terytorialnego, które składają się wyłącznie z kobiet). Dzięki projektowi włączamy w działania partycypacyjne grono silnych, zaangażowanych i aktywnych liderek, które będą niosły zmiany. Tworzymy sieć siostrzeńskiego wsparcia i budzimy potencjał dolnoślązaczek.

Projekt finansowany z German Marshall Fund of the United States

"Współpraca między kobietami jest kluczem do budowania lepszego jutra, ponieważ razem możemy osiągnąć więcej, przełamywać bariery i wspierać się nawzajem w drodze do sukcesu. Siła naszej jedności i wzajemnego wsparcia jest fundamentem zmian, które przyniosą korzyści nie tylko nam, ale i przyszłym pokoleniom."

2023-03-feminatywy-1844-1

Jolanta Niezgodzka

Posłanka na Sejm RP

Zanim zostałam posłanką, przez 6 lat aktywnie zajmowałam się sprawami mieszkanek i mieszkańców Wrocławia – najpierw w Radzie Osiedla, kolejno w Wrocławskiej Radzie Kobiet, w Radzie Miejskiej Wrocławia. Sprawy kobiet są dla mnie bardzo ważne, dlatego postanowiłam wciąż zabiegać o nie na każdym możliwym poziomie. Od aktywizmu lokalnego do bycia polityczką - bycie kobietą aktywną to podstawa.

ODDOMINA2

Magdalena Rozwadowska

członkini Wrocławskiej Rady Kobiet, Wiceprezeska SDKK

Bycie członkinią Rady Kobiet to wyjątkowa okazja do wspólnego kształtowania przyszłości, w której głos każdej z nas ma znaczenie i wpływ na decyzje. Dzięki zaangażowaniu w Radę Kobiet, zyskujemy możliwość współpracy z inspirującymi liderkami, wymiany doświadczeń oraz tworzenia inicjatyw, które zmieniają świat na lepsze.

434015960_2107575302943417_5559563611840637768_n

Diana Kaczyńska

Radna Miasta Dzierżoniów

Pełniąc funkcję Radnej Miasta i będąc członkinią Rady Kobiet, masz unikalną szansę na bezpośrednie wpływanie na rozwój i dobrobyt swojej społeczności, wprowadzając zmiany, które mają znaczenie dla codziennego życia mieszkańców. Współpraca z innymi zaangażowanymi kobietami umożliwia wspólne kreowanie inspirujących inicjatyw, które promują równość i wzmacniają pozycję kobiet w lokalnym samorządzie.

IMG_6137-cut

Katarzyna Horoś

Aktywistka, członkini SDKK

Kandydowanie w wyborach lokalnych jako kobieta to nie tylko szansa na wprowadzenie realnych zmian w naszej społeczności, ale także inspiracja dla innych kobiet, pokazująca, że nasz głos ma moc i znaczenie. Reprezentując różnorodne perspektywy i potrzeby, możemy budować bardziej sprawiedliwe i zrównoważone środowisko, w którym każda osoba czuje się zauważona i doceniona.

392790791_2339509992907986_5911090220025372711_n

Agnieszka Bem

Profesora doktora habilitowana

Poprzez łączenie nauki z aktywizmem, możemy nie tylko podnosić świadomość społeczną na temat kluczowych kwestii, ale także stać się liderkami zmian, które promują równość i sprawiedliwość. Jestem członkinią Dolnośląskiej Rady Kobiet, której działanie przysłuży się kobietom i dziewczynkom w naszym regionie.

DSC_2890-przyciete

Joanna Stańczyk

Prezeska SDKK

Rady kobiet są kluczowe dla równouprawnienia, ponieważ zapewniają, że głosy i potrzeby kobiet są słyszalne i uwzględniane w procesach decyzyjnych, co prowadzi do bardziej sprawiedliwych i zrównoważonych polityk. Poprzez stworzenie przestrzeni, w której kobiety mogą aktywnie uczestniczyć i wpływać na życie społeczno-polityczne, rady te wzmacniają ich pozycję i promują większe zaangażowanie w kształtowanie przyszłości swoich społeczności.

449042206_7724076214374069_1946236381360642601_n

Marzanna Łukaszewicz

aktywistka, Strajk Kobiet

Rady Kobiet umożliwiają rozwój umiejętności liderskich i wzajemne wsparcie, co zwiększa pewność siebie i zdolność kobiet do podejmowania inicjatyw oraz prowadzenia działań na rzecz równości. Tworząc sieci współpracy i wymiany doświadczeń, rady te przyczyniają się do budowania silniejszych, bardziej zintegrowanych społeczności, które wspólnie dążą do wspólnego dobra. O to chcę walczyć!

424949452_2730626090422910_6823888431841957621_n

Justyna Gąsior

Radna Powiatu w Świdnicy 

Polityka nie jest brudna. Polityka jest taka, jak ludzie, którzy ją tworzą. Dlatego ważne jest, by kobiety miały swoją reprezentację w gronach decyzyjnych. Obecność kobiet w polityce przyczynia się do bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego podejmowania decyzji, które odzwierciedlają doświadczenia i troski wszystkich obywateli, a nie tylko jednej grupy.

449107841_7709230559152917_3629018251923952659_n

Jolanta Kowalska

Sekretarzyni SDKK

Kobiety wiedzą, co robią, dlatego powinny mieć duży udział w życiu publicznym i decyzjach lokalnych. Ich unikalne doświadczenia i perspektywy są nieocenione w tworzeniu polityk i inicjatyw, które odpowiadają na potrzeby całej społeczności. Udział kobiet w procesach decyzyjnych prowadzi do bardziej innowacyjnych i skutecznych rozwiązań, które uwzględniają różnorodność i promują równość. Włączenie kobiet do gron decyzyjnych wzmacnia także demokrację, ponieważ odzwierciedla prawdziwy skład społeczeństwa i pozwala na pełniejsze wykorzystanie potencjału wszystkich obywateli.

Siostrzeństwo
Moc Kobiet

GMF FULL LOGO (2)
logo sdkk
Rad Kobiet na Dolnym Śląsku
Przeszkolonych aktywistek
Planowanych nowych Rad Kobiet

Chcesz zacząć działać?

Dołączenie do Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet to wyjątkowa okazja do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu społeczności, która wspiera kobiety i promuje ich prawa oraz równouprawnienie. Dzięki członkostwu zyskujemy możliwość wymiany doświadczeń, nawiązywania wartościowych kontaktów i uczestnictwa w inicjatywach, które realnie wpływają na poprawę jakości życia kobiet w regionie.

Dodatkowo, angażując się w działania stowarzyszenia, możemy rozwijać swoje umiejętności liderskie, zdobywać nową wiedzę i inspirację do dalszego działania. Wspólnie możemy budować silniejszy głos kobiet w społeczeństwie, walczyć o nasze prawa i kształtować przyszłość opartą na równości i współpracy.

Chcesz założyć Radę Kobiet?

Założenie rady kobiet przy samorządzie lokalnym jest kluczowym krokiem w kierunku zapewnienia, że głosy i potrzeby kobiet są odpowiednio reprezentowane i uwzględniane w procesach decyzyjnych. Taka rada może przyczynić się do tworzenia bardziej inkluzyjnych polityk, które lepiej odpowiadają na specyficzne wyzwania i problemy, z jakimi borykają się kobiety w społeczności lokalnej.

Ponadto, rada kobiet przy samorządzie lokalnym stanowi platformę do aktywnej wymiany doświadczeń i pomysłów, co może prowadzić do innowacyjnych rozwiązań i inicjatyw wspierających równość płci. Dzięki niej możliwe jest również budowanie silniejszej sieci wsparcia i współpracy między kobietami, co zwiększa ich wpływ i efektywność w działaniach na rzecz społeczności.

 

Poznaj dobre praktyki.

Poznaj społeczność Rad Kobiet w Polsce.

Poznaj Wrocławską Radę Kobiet. 

Śledź Wrocławską Radę Kobiet na FB.

Poznaj Dzierżoniowską Radę Kobiet 

Poznaj Wałbrzyską Radę Kobiet

Poznaj Kłodzkę Radę Kobiet

Baza aktów prawnych:

Powołanie Wrocławskiej Rady Kobiet

Top of page