Rok z Niezwykłymi Dolnoślązaczkami. W 100 lat po uzyskaniu przez Polki praw wyborczych.

Kalendarz towarzyszy mobilnej wystawie ,,Niezwykłe Dolnoślązaczki" przygotowanej przez Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet i Regionalne Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we Wrocławiu, pod medialnym patronatem Gazety Wyborczej.
Wystawa przedstawia 16 postaci kobiet, które żył na Dolnym Śląsku w różnych epokach i działały w różnych dziedzinach życia.
Spośród nich, Czytelnicy Gazety Wyborczej Wrocław, wybrali w plebiscycie 12, które prezentujemy na łamach tego kalendarza.
Kalendarz jest dofinansowany ze środków Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw realizowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018.
logafio

Projekt pn.,,Rok z Niezwykłymi Dolnoślązaczkami. Podtytuł: W 100 lat po uzyskaniu przez Polki praw wyborczych" jest współfinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018/